Gajova 11/prízemie
811 09
Bratislava

Telefón: 02 5292 3959
Mobil: 0903 312 921

E-mail: intermap@intermap.sk

Obchodné meno: INTERMAP spol. s r.o.
IČO: 17 316 812
IČ DPH: SK 2020949590
Okresný súd Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 883/B.