ZPnS v spolupráci s CK INTERMAP Bratislava Vás pozýva na návštevu najvýznamnejšej polygrafickej udalosti v anglicky hovoriacom svete – IPEX 2014 Londýn vo Veľkej Británii. Staňte sa účastníkmi najnovších technologických objavov a ich aplikácií v polygrafii. Určite tu nájdete veľa podnetov pre Vašu prácu a inováciu v podnikateľských aktivitách.

Program

 1. Odlet z Bratislavy o 9:50 hod. Prílet do Londýna (letisko Stansted) o 11:15 hod.  Transfer autobusom na výstavisko. ODBORNÝ PROGRAM – účasť na výstave IPEX 2014. Večer odchod do hotela. Ubytovanie. Nocľah.
 2. Raňajky. ODBORNÝ PROGRAM – účasť na výstave IPEX 2014, event. prehliadka Londýna (Buckingham Palace, výmena stráži, Westminster Abbey, Parliament, ...). Nocľah.
 3. Raňajky. ODBORNÝ PROGRAM – účasť na výstave IPEX 2014, event. pokračovanie prehliadky Londýna (plavba po Temži, London Eye,...). Popoludní (o 14:30 hod.) odchod autobusom na letisko. Odlet z Londýna (letisko Stansted) o 17:40 hod. Prílet do Bratislavy o 20:50 hod.

V cene je zahrnuté

 • letenky Bratislava – Londýn - Bratislava (CK si vyhradzuje právo dodatočného účtovania poplatku v prípade zmeny mena alebo storna letenky v zmysle príslušných taríf leteckej spoločnosti)
 • všetky letiskové poplatky
 • miestna doprava v Londýne
 • 2 x ubytovanie 
 • 2 x anglické raňajky
 • sprievodca počas celého trvania cesty
 • vstupné na výstavu
 • tlmočenie (v prípade potreby a dohody) zo svetových jazykov do slovenčiny a naopak
 • propagačné materiály 
 • poistenie proti úpadku CK

V cene nie je zahrnuté

 • cestovné poistenie (môžeme zabezpečiť cez UNION v cene 1,70€/os./deň)
 • večere
 • ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe.