Okrúhlych 500 rokov je odvtedy, čo Martin Luther pribil 95 téz proti odpustkom na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu. Pozývame Vás na prehliadku najvýznamnejších miest spojených s pôsobením tohto významného reformátora.

Cena za osobu:
355 €
Príplatok za 1 posteľovú izbu:
90 €

Program

 1. Stretnutie účastníkov v Bratislave (miesto spresníme včas pred cestou). Odchod autobusu o 07:00 hod. Jazda s krátkymi hygienickými zastávkami cez Českú republiku do Nemecka. Príchod do LIPSKA popoludní. Prehliadka centra mesta a miest spojených s Martinom Lutherom: Thomaskirche, Nová radnica (bývalý hrad Pleissenburg) – miesto konania tzv. Lipskej dišputy, Nikolaikirche, Univerzita, ... Odchod do významneho univerzitného mesta HALLE (dnešná Univerzita Martina Luthera). Ubytovanie v hoteli Tryp by Wyndham Halle***.
 2. Raňajky. Odchod do LUTHERSTADT EISLEBEN. Prehliadka rodiska a miesta úmrtia Martina Luthera: rodný dom, dom úmrtia, pomník, kostol Petra a Pavla (miesto krstu Martina Luthera), kostol Sv. Ondreja (miesto poslednej Lutherovej kázne). Návrat do HALLE. Prehliadka: mestský kostol Marienkirche/Marktkirche s  Lutherovou kazateľňou a  originálom posmrtnej masky, fara superintendanta Justusa Jonasa, Dóm a rezidencia kardinála Albrechta,, komplex budov nadácie Augusta H.. Franckeho (pietistického nasledovníka Luthera) – školy, nemocnica, sirotinec, ... Nocľah v Halle.
 3. Raňajky. Odchod do LUTHERSTADT WITTENBERG, kde Luther pribil 95 výpovedí na dvere zámockého kostola a kde je pochovaný. Prehliadka: Lutherov dom, Zámocký kostol, Mestský kostol, Univerzita (Augusteum), Melanchtonov dom, Cranachove dvory s domami, ... Pokračovanie jazdy do TORGAU – 2. svetovou vojnou neporušeného mesta na rieke Labe, bývalého sídla saských kurfürstov v dobe Martina Luthera. Kaplnka na miestnom hrade je považovaná za prvý protestantský chrám, bola v roku 1544 posvätená samotným Martinom Lutherom. Lutherova manželka Katarína do Torgau utiekla z cisterciánskeho kláštora Nimbschen. Po Lutherovej smrti a vypuknutí moru vo Wittenbergu sa sem presťahovala, zakrátko zomrela a je pochovaná v Marienkirche. V Nikolaikirche Luther prvýkrát krstil a kázal v nemčine. Nachádza sa tu aj pamätník stretnutia amerických a sovietskych vojsk v roku 1945 pri Labe. Návrat do Halle. Nocľah.
 4. Raňajky. Odchod do mesta EISENACH. Luther ho nazval „mojim milovaným mestom“. Ako žiak býval v dome rodiny Cotta (dnešný Lutherov dom s múzeom) a zarábal si spevom v chóre. Výstup na hrad Wartburg. Po ríšskom sneme vo Wormse v roku 1521 Luther odmietol odvolať svoje učenie a ukrýval sa tu ako rytier Jorg pod ochranou saského kurfürsta až do roku 1522. Taktiež tu preložil Nový Zákon do nemčiny. Prehliadka Lutherovej izby, kde prekladal a bojoval s diablom. Pokračovanie do mesta ERFURT (tzv. durínsky Rím, sídlo Univerzity, kde v rokoch 1501–1505 Luther študoval a kde 17. júla 1505 vstúpil do Augustiniánskeho kláštora). Návšteva bývalého Augustiniánskeho kláštora. Návrat do Halle. Nocľah.
 5. Raňajky. Odchod domov. Po ceste krátka zastávka v DRÁŽĎANOCH. Prehliadka: centrum mesta, znovuvybudovaný evanjelický kostol Frauenkirche (pôvodne kostol Našej Milej Panny Márie), Lutherov pomník, ... Pokračovanie cesty cez Čechy. Príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.

Zmena programu po dohode so sprievodcom vyhradená (v závislosti od programu, počasia. dopr. situácie a pod.)

V cene je zahrnuté

 • doprava luxusným autobusom
 • 4 x nocľah v 2–posteľových izbách s príslušenstvom
 • 4 x bufetové raňajky
 • slovenský sprievodca počas celého trvania cesty
 • propagačné materiály
 • vstupy do navštívených pamätihodností (viď zoznam nižšie) 
 • prehliadky miest podľa programu 
 • poistenie insolventnosti CK

V cene nie je zahrnuté

 • ďalšia strava neuvedená v programe
 • cestovné poistenie UNION (10€/os./pobyt)
 • ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe

Ďalšie informácie

VSTUPY ZAHRNUTÉ V CENE

 • Eisleben: Lutherov rodný dom, Lutherov smrtný dom, Kostol sv.Ondreja, Kostol sv. Petra a Pavla
 • Wittenberg: Lutherov dom, Melanchtonov dom, Cranachov dom, Zámocký kostol, Mestský kostol
 • Erfurt: Augustiniánsky kláštor s Lutherovou celou
 • Wartburg: Hradné múzeum s Lutherou izbou

Ubytovanie

TRYP by Wyndham Halle Hotel

 • 2–posteľové izby, kúpeľňa (sprcha) s WC), TV, Wi-fi, nefajčiarske izby, v cene je lístok na mestskú dopravu