ZÁKLADNÁ CENA:

485€/os./pobyt

PRÍPLATOK ZA 1-POSTEĽOVÚ IZBU:

90€/os./pobyt

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE UNION:

16€/os./pobyt (vrátane pripoistenia A1 Pandemic)

ĎALŠIE PRÍPLATKY

PCR event. antigénové testy pred odchodom (ak budú potrebné):

37 – 60€/os. – PCR test

17 – 25€/os. – antigénový test

PCR testy v Taliansku (ak budú potrebné):

Doplníme dodatočne

Cena za osobu:
485 €
Príplatok za 1 posteľovú izbu:
90 €

Program

1. DEŇ (ŠTVRTOK, 17.08.2023): BRATISLAVA – VERONA (SOAVE)

DÁTUM A ČAS STRETNUTIA:

17. 08. 2023 o 06:45 hod.

MIESTO STRETNUTIA:

Pri hoteli Park INN (bývalý hotel Danube, ktorý sa nachádza medzi mostom SNP a hotelom Devín), zboku pri hlavnej ceste, kde sú vyhradené miesta pre autobusy (smerom na Karlovú Ves)

AUTOBUSOVÁ SPOLOČNOSŤ:

Upresníme

ČAS ODCHODU:

07:00 hod.

 • Cesta cez Rakúsko a Taliansko s krátkymi hygienickými zastávkami.
 • Príchod do oblasti Verony popoludní. Ubytovanie.
 • OPERA: NABUCCO (G. Verdi). Začiatok: 20:45 hod.  Trvanie: 2 hod. 49 min.
 • Návrat do hotela. Nocľah.  
 • Hotel: CANGRANDE*** Soave

2. DEŇ (PIATOK, 18.08.2023): VERONA – LUGANO – MILÁNO

 • Raňajky.
 • PROGRAM: prehliadka Verony (Casa di Giulieta – dom Kapuletovcov, P´za Erbe, Piazza dei Signori, náhrobky Scaligeri, Dóm, ...).
 • Návšteva vinárstva - ochutnávka vín oblasti Lugana. Pokračovanie cesty do MILÁNA.
 • Ubytovanie.
 • PROGRAM: večerná prehliadka mesta
 • Hotel: RIPAMONTI**** Miláno 

3. DEŇ (SOBOTA, 19.08.2023): MILANO

 • Raňajky.
 • PROGRAM: celodenná prehliadka mesta (Milánsky dóm, Piazza del Duomo, Galéria Vittorio Emanuele, La Scala, Ultima Cena,...).
 • Návrat do hotela. Nocľah.
 • Hotel: RIPAMONTI**** Miláno

4. DEŇ (NEDEĽA, 20.08.2023): MILÁNO – LUCERN - BRATISLAVA

 • Raňajky.
 • Pred poludním odchod z hotela. Jazda cez Švajčiarsko. V prípade času a priaznivého počasia zastávka v LUCERNE.
 • PROGRAM: krátka prehliadka mesta (Kapelle Brucke, Staré mesto, Löwen Denkmal,...).
 • Pokračovanie cez Lichtenštajnsko a Rakúsko s krátkymi hygienickými  zastávkami. Príchod do Bratislavy v neskorých večerných hodinách.

 

V cene je zahrnuté

 • doprava luxusným autobusom
 • 3 x ubytovanie v 2-posteľových izbách s príslušenstvom pri Verone a v Miláne
 • 3 x bufetové raňajky
 • slovenský sprievodca počas celého pobytu
 • prehliadky pamätihodností v súlade s programom
 • lokálna turistická taxa
 • poistenie CK pre prípad úpadku
 • 20% DPH

V cene nie je zahrnuté

 • obedy a večere
 • komplexné cestovné poistenie UNION
 • vstupy do navštívených pamätihodností
 • vstupenka na predstavenie
 • návšteva vínnej pivnice spojená s ochutnávkou
 • lokálna daň, prípadne iné admin. poplatky
 • ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe
 • PCR event. antigénové testy na Slovensku, počas cesty a priamo na mieste pobytu

Ďalšie informácie

ORIENTAČNÉ CENY VSTUPOV

 

Operné predstavenie: od 26€/os.

Ochutnávka vína: cca 17€/os.

Santa Maria delle Grazie a freska Posledná večera: od 26€/os.

 

Aktuálnu výšku vstupného budeme oznamovať pri rezervácii vstupeniek. Do niektorých pamätihodností je možné uplatniť si senior a junior zľavy.

 

OPERNÉ PREDSTAVENIE

 

Na operné predstavenie skupinu odvezie autobus. CK bude zisťovať záujem a podľa toho buď objedná lístky v predstihu cez internet alebo ich kúpi sprievodca na mieste. Je možné, že v prípade nepriaznivého počasia bude predstavenie zrušené, ale častejšie sa stáva, že ho iba prerušia a v tom prípade sa nevracia vstupné, preto je lepšie posúdiť situáciu na mieste.

 

NABUCCO

 

Nabucco je dramatická opera v štyroch dejstvách. Jej dej je odvodený z biblického príbehu o zajatí Židov. Odohráva sa v Babylone a v Jeruzaleme v 6. storočí p. n. l. Napísal ju Giuseppe Verdi v roku 1842. Autorom libreta je Temistocle Solera. Názov opery vznikol skrátením mena biblickej postavy kráľa Nabuchodonozora II.

 

Hlavné postavy:

 

Nabucco – Babylonský kráľ (barytón)

Abigail – jeho údajná staršia dcéra (soprán)

Fenena – jeho mladšia dcéra (soprán)

Ismael – syn jeruzalemského kráľa (tenor)

Zachariáš – židovský kňaz (bas)

Anna – Zachariášova sestra (soprán)

Abdallo – babylonsky vojak (tenor)

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

·         Veľkosť skupiny: cca 35 osôb

·         Termín prihlásenia: 1. fáza do 31.12.2022, 2. fáza do 15.02.2023, na základe toho budeme mať prehľad o skupine a budeme môcť záväzne objednať a potvrdiť služby.

·         Pre potvrdenie ubytovania budeme fakturovať zálohu vo výške 150€/os., termín upresníme

·         vhodnosť cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou je na vlastnom uvážení

·         Autobus súkromného dopravcu

·         Slovenskí občania nepotrebujú na vstup do krajiny víza

·         Cestovať sa dá s platným občianskym preukazom

·         Návšteva lokalít, v ktorých sa budeme zdržiavať, nie je podmienená absolvovaním špeciálneho očkovania (netýka sa očkovania a opatrení proti ochoreniu Covid-19, bližšie informácie viď nižšie)

PODMIENKY VSTUPU DO TALIANSKA

 

Zdroj: mzv.sk

 

Od 01.06.2022 sa pre vstup alebo návrat do Talianska už nevyžaduje Covid pass (alebo ekvivalentná certifikácia - test).

 

Opatrenia v krajine

V Taliansku do 30.09.2022 zostávajú v platnosti niektoré opatrenia proti COVID-19, ako napríklad povinnosť nosiť ochranné dýchacie prostriedky typu FFP2 vo verejných dopravných prostriedkoch (vrátane MHD).

TRANZIT CEZ RAKÚSKO

 

Pre všetky osoby z celého sveta platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinnosti registrácie, karantény alebo predloženia negatívneho testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

TRANZIT CEZ ŠVAJČIARSKO A PODMIENKY VSTUPU

 

Bez obmedzení. Od 17.02.2022 nie je potrebné sa preukazovať pri vstupe do krajiny covid certifikátom, ani negatívnym testom. Rovnako už neplatí ani povinnosť vyplnenia vstupného formuláru.

 

01.04.2022 je zrušená povinnosť nosenia rúška vo verejnej doprave a v zdravotníckych zariadeniach. Zrušená je aj povinnosť izolácie v prípade pozitívneho testu na COVID-19.

 

PODMIENKY NÁVRATU NA SLOVENSKO

 

Od 06.04.2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.

 

Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

 

KONTROLY NA HRANICIACH

 

V súčasnosti niektoré krajiny vykonávajú kontroly na hraniciach. Tieto opatrenia budeme sledovať a aktualizovať.

 

Upozorňujeme, že každý klient je sám zodpovedný za splnenie podmienok na vstup do cieľovej krajiny a na návrat na Slovensko. Všetky potrebné informácie k opatreniam sú verejné dostupné na webových stránkach, ktoré uvádzame. CK nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že klient nesplní podmienky vstupu do cieľovej krajiny a preto nebude môcť absolvovať zájazd. CK má v tomto prípade právo uplatňovať štandardné stornopodmienky.

Ubytovanie

Hotel CANGRANDE*** Soave alebo pod.

·         2-posteľová izba, nefajčiarska, vybavená sociálnym zariadením (WC, sprcha), telefónom, TV, fénom na vlasy, klimatizáciou, minibarom a bezplatnou Wi-Fi sieťou.

·         2-posteľová izba, nefajčiarska, vybavená sociálnym zariadením (WC, vaňa alebo sprcha + hygienické potreby), telefónom, TV, fénom na vlasy, klimatizáciou, minibarom, príslušenstvom na prípravu kávy a čaju a bezplatnou Wi-Fi sieťou.

Z dôvodu vysokej obsadenosti hotelov vo Verone a Miláne v letnom období si CK INTERMAP vyhradzuje právo na zmenu hotela v prípade, že tento bude v období finálneho potvrdenia už obsadený. Aktuálnu obsadenosť budeme overovať.