INFORMÁCIE K DOPRAVE

DÁTUM STRETNUTIA:

14.06.2024 (piatok)

MIESTO STRETNUTIA:

ZÁHORSKÁ BYSTRICA - Námestie rodiny 1

(pred Spoločenským domom)

BRATISLAVA – zastávka autobusu č. 50, oproti hoteli Park Inn (na dunajskej strane), smer Šafárikovo námestie

ČAS ODCHODU:

07:30 hod. – ZÁHORSKÁ BYSTRICA

08:00 hod. – BRATISLAVA

AUTOBUSOVÁ SPOLOČNOSŤ:

Upresníme

Cena za osobu:
70 €

Program

Príchod do KOMÁRNA. Prehliadka Starej pevnosti, ktorá je na predbežnom zozname UNESCO. Presun do centra mesta. Prehliadka (Nádvorie Európy, Kostol sv. Ondreja, Mestská Radnica, Trojičný stĺp,...).

Obed v miestnej reštaurácii.

Príchod do HURBANOVA. Presun do Slovenskej ústrednej hvezdárne.  Prehliadka stálej expozície Múzea M. T. Konkolyho. Program v planetáriu a prehliadka historickej budovy.    

Odchod do vinárstva v okolí GALANTY. Prehliadka priestorov spojená s ochutnávkou miestnych vín.

V podvečerných hodinách návrat do ZÁHORSKEJ BYSTRICE.

INFORMÁCIE O CENE

 

ZÁKLADNÁ CENA:

70€/os.

66€/os. (seniori nad 65 rokov)

ĎALŠIE PRÍPLATKY

PCR event. antigénové testy pred odchodom (ak by boli potrebné, v prípade sprísnenia pravidiel):

Aktuálne nie sú potrebné

V cene je zahrnuté

 • doprava autobusom
 • sprievodca počas celého pobytu
 • prehliadky pamätihodností v súlade s programom
 • vstupy do navštívených pamätihodností
 • obed
 • ochutnávka vína
 • poistenie CK pre prípad úpadku
 • 20% DPH

V cene nie je zahrnuté

 • ďalšie služby, vstupy a strava, ktoré nie sú uvedené v programe
 • nápoje k obedu
 • PCR event. antigénové testy na Slovensku

Ďalšie informácie

VSTUPY

 

Zoznam vstupov:

 

·       Pevnosť v Komárne

·       Hurbanovská hvezdáreň – prehliadka + program

·       Návšteva vínnej pivnice a ochutnávka vína

V prípade času je možné sa so sprievodcom dohodnúť na ďalších zastávkach. Vstupné si v tom prípade každý účastník doplatí.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

·       Veľkosť skupiny: 35 platiacich osôb (v priebehu apríla 2024 budeme informovať, či sa zájazd uskutoční)

·       Prihlásenie: do 15.04.2024

·       Úhrada: záloha 20€ + poistenie pri prihlásení, úhradu zvyšnej sumy upresníme

·       vhodnosť cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou je na vlastnom uvážení

·       na prehliadku pevnosti v Komárne odporúčame pevnú a vychodenú obuv a malú baterku (môže byť aj v mobile)

·       Autobus súkromného dopravcu

·       CK si vyhradzuje právo na zmenu programu z dôvodu nepredvídateľných okolností

·       CK si vyhradzuje právo na úpravu ceny z dôvodu navýšenia ceny pohonných hmôt, inflácie alebo zmeny daňových sadzieb

PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA

 

Zdroj: www.mzv.sk

 

V súčasnosti Slovenská republika neuplatňuje žiadne protipandemické opatrenia. Avšak naďalej odporúčame sledovať svoj zdravotný stav, aktuálnu situáciu a pre istotu si so sebou zobrať respirátor event. rúška.

 

Upozorňujeme, že každý klient je sám zodpovedný za splnenie podmienok na vstup do cieľovej krajiny a na návrat na Slovensko. Všetky potrebné informácie k opatreniam sú verejné dostupné na webovej stránke www.mzv.sk. CK nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že klient nesplní podmienky vstupu do cieľovej krajiny a preto nebude môcť absolvovať zájazd. CK má v tomto prípade právo uplatňovať štandardné stornopodmienky.

 

 

 

 

Zdroj foto: pixabay.com