Cestovná kancelária INTERMAP, spol. s r. o. spracováva osobné údaje podľa § 19 a nasl. Zákona číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)

Všetko o Ochrane osobných údajov nájdete v nižšie uvedenom dokumente na stiahnutie:

GDPR - Ochrana osobných údajov