NFORMÁCIE O CENE

 

ZÁKLADNÁ CENA:

530€/os./pobyt

PRÍPLATOK ZA 1-POSTEĽOVÚ IZBU:

90€/os./pobyt

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE UNION:

20€/os./pobyt (vrátane pripoistenia A1 Pandemic)

ĎALŠIE PRÍPLATKY

PCR event. antigénové testy pred odchodom:

Aktuálne nie sú potrebné

PCR v zahraničí

Aktuálne nie sú potrebné

Cena za osobu:
530 €
Príplatok za 1 posteľovú izbu:
90 €

Program

1. DEŇ (04.10.2023, STREDA): BRATISLAVA – ČESKO - NEMECKO (LIPSKO, HALLE)

DÁTUM A ČAS STRETNUTIA:

06:45 hod.

MIESTO STRETNUTIA:

BRATISLAVA – Pri hoteli Park INN (bývalý hotel Danube, ktorý sa nachádza medzi mostom SNP a hotelom Devín), zboku pri hlavnej ceste, kde sú vyhradené miesta pre autobusy (smerom na Karlovú Ves)

AUTOBUSOVÁ SPOLOČNOSŤ:

upresníme

ČAS ODCHODU:

07:00 hod.

 • Jazda s krátkymi hygienickými zastávkami cez Českú republiku do Nemecka. Príchod do LIPSKA popoludní.
 • PROGRAM - prehliadka centra mesta a miest spojených s Martinom Lutherom: Thomaskirche, Nová radnica (bývalý hrad Pleissenburg) – miesto konania tzv. Lipskej dišputy, Nikolaikirche, Univerzita, ...
 • Odchod do slávneho univerzitného mesta HALLE (dnešná Univerzita Martina Luthera).
 • Transfer do hotela. Ubytovanie. Nocľah.
 • HOTEL: Tryp by Wyndham Halle***

2. DEŇ (05.10.2023, ŠTVRTOK): EISLEBEN - HALLE

 • Raňajky.
 • Odchod do LUTHERSTADT EISLEBENUNESCO.
 • PROGRAM - prehliadka rodiska a miesta úmrtia Martina Luthera: rodný dom, dom úmrtia, pomník, kostol Petra a Pavla (miesto krstu M. Luthera), kostol Sv. Ondreja (miesto poslednej Lutherovej kázne).
 • Návrat do HALLE.
 • PROGRAM - mestský kostol Marienkirche/Marktkirche s Lutherovou kazateľňou a originálom posmrtnej masky, fara superintendanta Justusa Jonasa, Dóm a rezidencia kardinála Albrechta,, komplex budov nadácie Augusta H.. Franckeho (pietistického nasledovníka Luthera) – školy, nemocnica, sirotinec, ... Nocľah v Halle.
 • Návrat do hotela. Nocľah.
 • HOTEL: Tryp by Wyndham Halle***

3. DEŇ (06.10.2023, PIATOK): WITTENBERG - TORGAU

 • Raňajky.
 • Odchod do LUTHERSTADT WITTENBERGUNESCO, kde Luther pribil 95 výpovedí na dvere zámockého kostola a kde je pochovaný.
 • PROGRAM: Lutherov dom, Zámocký kostol, Mestský kostol, Univerzita (Augusteum), Melanchtonov dom, Cranachove dvory s domami, ...
 • Pokračovanie jazdy do TORGAU – 2. svetovou vojnou neporušeného mesta na rieke Labe, bývalého sídla saských kurfürstov v dobe Martina Luthera. Kaplnka na miestnom hrade je považovaná za prvý protestantský chrám, bola v roku 1544 posvätená samotným Martinom Lutherom. Lutherova manželka Katarína do Torgau utiekla z cisterciánskeho kláštora Nimbschen. Po Lutherovej smrti a vypuknutí moru vo Wittenbergu sa sem presťahovala, zakrátko zomrela a je pochovaná v Marienkirche.Nikolaikirche Luther prvýkrát krstil a kázal v nemčine. Nachádza sa tu aj pamätník stretnutia amerických a sovietskych vojsk v roku 1945 pri Labe.
 • Návrat do Halle a do hotela. Nocľah.
 • HOTEL: Tryp by Wyndham Halle***

4. DEŇ (07.10.2023, SOBOTA): EISENACH - ERFURT

 • Raňajky.
 • Odchod do mesta EISENACH. Luther ho nazval „mojim milovaným mestom“. Ako žiak býval v dome rodiny Cotta (dnešný Lutherov dom s múzeom) a zarábal si spevom v chóre. Výstup na hrad Wartburg . Po ríšskom sneme vo Wormse v roku 1521 Luther odmietol odvolať svoje učenie a ukrýval sa tu ako rytier Jorg pod ochranou saského kurfürsta až do roku 1522. Taktiež tu preložil Nový Zákon do nemčiny. Prehliadka Lutherovej izby, kde prekladal a bojoval s diablom.
 • Pokračovanie do mestaERFURT (tzv. durínsky Rím, sídlo Univerzity, kde v rokoch 1501–1505 Luther študoval a kde 17. júla 1505 vstúpil do Augustiniánskeho kláštora). Návšteva bývalého Augustiniánskeho kláštora.
 • Návrat do Halle a do hotela. Nocľah.
 • HOTEL: Tryp by Wyndham Halle***

5. DEŇ (08.10.2023, NEDELA): ERFURT – DRÁŽĎANY - BRATISLAVA

 • Raňajky.
 • Odchod domov. Po ceste krátka zastávka v DRÁŽĎANOCH.
 • PROGRAM – prehliadka: centrum mesta, znovuvybudovaný evanjelický kostol Frauenkirche (pôvodne kostol Našej Milej Panny Márie), Lutherov pomník, ...
 • Pokračovanie cesty cez Čechy. Príchod do BRATISLAVY vo večerných hodinách.

V cene je zahrnuté

 

 • doprava luxusným autobusom (CK si vyhradzuje právo na úpravu ceny v prípade neúmerného zvýšenia cien pohonných hmôt)

 • 4 x ubytovanie

 • 4 x bufetové raňajky

 • slovenský sprievodca počas celého pobytu

 • prehliadky pamätihodností v súlade s programom

 • vstupy do vybraných pamätihodností (vymenované v položke „Vstupy“)

 • poistenie CK pre prípad úpadku

 • 20% DPH

V cene nie je zahrnuté

 

 • ďalšia strava neuvedená v programe

 • komplexné cestovné poistenie UNION

 • vstupy do navštívených pamätihodností a zaujímavostí nad rámec tých, ktoré sú zahrnuté v cene

 • lokálna daň, prípadne iné admin. poplatky

 • ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe

 • PCR event. antigénové testy na Slovensku, počas cesty a priamo na mieste pobytu

Ďalšie informácie

VSTUPY

 

Augustiner Kloster, Geburtshaus Eisleben, Lutterhause Wittenberg, Melanchtonhause Wittenberg, Sterbehaus Eisleben, Wartburg Eisenach

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

 • Termín prihlásenia: do 31.07.2023

 • Platba za zájazd: upresníme dodatočne

 • Veľkosť skupiny: cca 25 osôb (v priebehu júla 2023 dáme vedieť, či sa cesta uskutočí)

 • vhodnosť cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou je na vlastnom uvážení

 • Autobus súkromného dopravcu

 • Slovenskí občania nepotrebujú na vstup do krajiny víza

 • Cestovať sa dá s platným občianskym preukazom

 • Návšteva lokalít, v ktorých sa budeme zdržiavať, nie je podmienená absolvovaním špeciálneho očkovania (netýka sa očkovania a opatrení proti ochoreniu Covid-19, bližšie informácie viď nižšie)

 

PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA

 

Zdroj: www.mzv.sk

 

V súčasnosti Česká republika, Nemecko a ani Slovenská republika neuplatňujú žiadne protipandemické opatrenia. Avšak naďalej odporúčame sledovať svoj zdravotný stav, aktuálnu situáciu a pre istotu si so sebou zobrať respirátor event. rúška.

 

Upozorňujeme, že každý klient je sám zodpovedný za splnenie podmienok na vstup do cieľovej krajiny a na návrat na Slovensko. Všetky potrebné informácie k opatreniam sú verejné dostupné na webovej stránke www.mzv.sk. CK nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že klient nesplní podmienky vstupu do cieľovej krajiny a preto nebude môcť absolvovať zájazd. CK má v tomto prípade právo uplatňovať štandardné stornopodmienky.

 

Ubytovanie

Tryp by Wyndham Halle***

https://www.tryphalle.com/en

 • 2-posteľová izba, kúpeľňa so sprchou a WC, kúpeľňový set, fén, TV, WI-FI, klimatizácia, rádio, telefón, rýchlovarná kanvica

V prípade nepredvídaných okolností (napr. z dôvodu nariadenia štátu alebo karanténnych opatrení) si CK INTERMAP vyhradzuje právo na zmenu hotela.