Dovoľujeme si Vás pozvať na každoročný letný koncert Viedenského filharmonického orchestra v prekrásnych záhradách zámku Schönbrunn.  Koncert je určený všetkým milovníkom klasickej a filmovej hudby, opery a baletu. Každý rok na ňom vystupujú významné osobnosti hudobnej scény.

 

INFORMÁCIE K DOPRAVE

DÁTUM A ČAS STRETNUTIA:

07.06.2024, čas upresníme

 

MIESTO STRETNUTIA:

BRATISLAVA – zastávka autobusu č. 50 (pri moste SNP, na strane Dunaja, smer Šafárikovo nám.) cez cestu oproti hotela Park INN (bývalý hotel Danube)

AUTOBUSOVÁ SPOLOČNOSŤ:

upresníme

ODCHOD Z VIEDNE:

Večer

PRÍCHOD DO BRATISLAVY

Večer

INFORMÁCIE O CENE

ZÁKLADNÁ CENA:

38€/os.

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE UNION:

4€/os./pobyt (vrátane pripoistenia A1 Pandemic)

ĎALŠIE PRÍPLATKY

Vstupy:

Viď odstavec „vstupy“

 

Cena za osobu:
38 €

Program

 • Príchod do VIEDNE.
 • PROGRAM: prehliadka mesta Námestie Márie Terézie (možnosť navštíviť Prírodovedné alebo Umelecko-historické múzeum), Hofburg, ulica Gráben, Dóm sv. Štefana,...
 • Presun na Zámok Schönbrunn. Od 16:00 hod. je umožnený vstup do areálu (počet miest je obmedzený, neplatí sa vstupné). Voľný program návštevníkov.
 • Trvanie koncertu: 19:00 – 20:30 hod.
 • Stretnutie účastníkov na dohodnutom mieste (upresní sprievodca). Príchod do BRATISLAVY okolo 23:00 hod.

V cene je zahrnuté

 • doprava autobusom súkromného prepravcu
 • slovenský sprievodca počas celého pobytu
 • prehliadky pamätihodností v súlade s programom bez vstupov
 • poistenie CK pre prípad úpadku
 • 20% DPH

V cene nie je zahrnuté

 • strava
 • komplexné cestovné poistenie UNION
 • vstupy do navštívených pamätihodností
 • ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe
 • PCR event. antigénové testy na Slovensku

Ďalšie informácie

VSTUPY

 

Vstupy nie sú zahrnuté v cene zájazdu. V prípade záujmu a po dohode so sprievodcom si môžete niektoré pamätihodnosti pozrieť aj zvnútra, event. navštíviť niektoré múzeum. Nižšie uvádzame orientačné ceny vybraných vstupov:

 

Prírodovedné múzeum:

18€/dospelý, 14€/senior nad 65 rokov, 14€/študenti vo veku 19 – 25 rokov, 14€/skupinová cena, grátis/deti do 19 rokov

 

Múzeum umenia:

21€/dospelý, 18€/senior nad 65 rokov, 18€/študenti do 25 rokov

 

Dóm sv. Štefana (Katedrála)

7€/dospelý, 2,50€/deti do 14 rokov

 

Hofburg (Sissi Muzeum)

17,50€ (dospelý), 11€/deti od 6 rokov

 

Schönbrunn

Od 20€/dospelý, od 13€/dieťa od 6 rokov (v závislosti od typu prehliadky)

 

Letný koncert v Schönbrunnskom zámockom parku

Vstup je grátis

ĎALŠIE INFORMÁCIE

·       Veľkosť skupiny: cca 30 osôb (CK oznámi v priebehu mája 2024, či sa cesta uskutoční)

·       Vhodnosť cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou je na vlastnom uvážení

·       Autobus súkromného dopravcu

·       Slovenskí občania nepotrebujú na vstup do krajiny víza

·       Cestovať sa dá s platným občianskym preukazom alebo pasom (to platí aj pre deti do 15 rokov)

Návšteva lokalít, v ktorých sa budeme zdržiavať, nie je podmienená absolvovaním špeciálneho očkovania (netýka sa očkovania a opatrení proti ochoreniu Covid-19, bližšie informácie viď nižšie)

PROTIPANDEMICKÉ A INÉ OPATRENIA

 

Aktuálne ani Slovenská republika a ani Rakúsko neuplatňujú žiadne protipandemické opatrenia súvisiace so vstupom a návratom.

 

V súčasnosti však rakúska strana predĺžila kontroly na hraniciach, čo môže viesť k zdržaniu. Túto informáciu budeme sledovať a aktualizovať.

 

Upozorňujeme, že každý klient je sám zodpovedný za splnenie podmienok na vstup do cieľovej krajiny a na návrat na Slovensko. Všetky potrebné informácie k opatreniam sú verejné dostupné na webových stránkach, ktoré uvádzame. CK nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že klient nesplní podmienky vstupu do cieľovej krajiny a preto nebude môcť absolvovať zájazd. CK má v tomto prípade právo uplatňovať štandardné stornopodmienky.

 

Zdroj foto: pixabay.com